top of page

Salgsbetingelser

 

Utover kjøpslovens bestemmelser er alle salgsbetingelser i henhold til Norsk standard NS 8409:2008 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer” Disse er tilgjengelige fra Standard Norge www.standard.no

 

*Leveringsbetingelser oppgis i henhold til Incoterms:2000

 

* Dersom levering av varene krever bil med lift eller kranbil må dette oppgis ved bestilling. Dette vil medføre ekstrakostnader. Utelates denne informasjonen vil varene kunne bli returnert til godsterminal for omlasting og kjøper vil bli belastet i etterkant for alle kostnader.

 

*Endringer av ordre, herunder også avbestilling, skal alltid gjøres skriftlig. Real Terrasse & Fasade AS vil så langt det er mulig forsøke å imøtekomme endringer. Mulighetene for dette vil måtte vurderes i hvert tilfelle individuelt.

 

*Ved mottak av ordrebekreftelse for eksempel ved kjøp av lagerprodukter må alle eventuelle endringer meddeles innenfor neste arbeidsdag som mottak av ordrebekreftelsen. Dersom det ikke er meldt innvendinger mot ordrebekreftelsen regnes ordren som akseptert i sin helhet, og ordrebekreftelsen er å betrakte som en bindende kontrakt.

 

*Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestillingstidspunkt, vil varene bli sendt til kjøpers faste adresse. Merkostnader i forbindelse med feil eller mangelfullt oppgitte leveringsadresser belastes kjøper i sin helhet.

 

*NS 8409 §12 angir at det er kjøpers ansvar å kontrollere varer ved mottak. Eventuelle synlige skader på varer/emballasje skal anmerkes på fraktbrev eller følgeseddel før varene utkvitteres. Andre reklamasjoner knyttet til mottak av varer skal varsles innen 48 timer. Ved gyldig reklamasjonsgrunnlag der varer skal erstattes er det kjøpers ansvar å påkoste transport på returvarer tilbake til lager men erstattningsvarer vil bli levert kostnadsfritt. Ved eventuell henting av varer fra lager er det kjøpers ansvar å sjekke at varene er i henhold til ordre på stedet. Erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset til material (ikke arbeid) og oppad begrenset til faktura verdi.

 

*Alle reklamasjoner skal med mindre annet er avtalt meddeles skriftlig. Eventuelle muntlige avtaler vedrørende reklamasjoner skal kun gå via reklamasjonsansvarlig saksbehandler ved Real Terrasse & Fasade AS.

 

*Ved bestilling av varer som ikke er lagervare kreves en forskuddsbetaling tilsvarende 30% av totalbeløpet på ordre. Når beløpet er innbetalt og synlig på selgers konto vil ordre bli satt i gang for levering til kjøpers adresse. Det innbetalte beløpet er også et avbestillingsgebyr og vil ikke bli tilbakebetalt ved en eventuell avbestilling.

 

*Kjøper plikter å gjøre seg kjent med garantibetingelser og monteringsmanualer for det aktuelle produkt. Ved usikkerhet skal selger kontaktes for veiledning. Ved feil montering vil ikke produktgarantien lenger gjelde.

bottom of page